Volkswagen Powerday: kan tyskarna bygga bättre batterier än Tesla?

Volkswagen Powerday: kan tyskarna bygga bättre batterier än Tesla?